Zmluvy

povinne zverejňované zmluvy

Zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Po zadaní IČO: 42330238

                 ZMLUVY   2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy: 11/2022, Dátum zverejnenia 21.12.2022, Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. IČO 35763469. Podpísala Marcela Jaselská, riaditeľka školskej jedálne


Doplnok č.2 ku Kolektívnej zmluve 

Číslo zmluvy: 102022, dátum zverejnenia: 12.09.2022, Zmluvná strana Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO: 42105536, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne Kúpna zmluva na školské mlieko

Dátum podpísania zmluvy 22.08.2022. Dodávateľ: RAJO s.r.o. Sídlo:Studená 35, 823 55 Bratislava. IČO:31329519, podpísala: Jaselská Marcela riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 03.10.2022 Rámcová kúpna zmluva 

Číslo zmluvy 072022. Dátum podpísania zmluvy 22.08.2022. Dodávateľ: RAJO s.r.o. Sídlo:Studená 35, 823 55 Bratislava. IČO:31329519, podpísala: Jaselská Marcela riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 03.10.2022Dodatok č.1 k RD 202123851  Mlieko a mliečne výrobky

Dátum podpísania dodatku 23.05.2022. dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo:                                                                                                            Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208,                                                                                                                      podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne.                                                                                                                                           Zverejnené 23.05.2022


Dodatok č.1 k RD 202123852 Mrazené potraviny, Ryby a Hydina

Dátum podpísania dodatku 23.05.2022. Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 23.05.2022


Dodatok č.1 k RD 202123853  Základné potraviny

Dátum podpísania dodatku 23.05.2022. dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 23.05.2022


Dodatok č.1 k RD 202123847  Chladená hydina

Dátum podpísania dodatku 28.03.2022. Dodávateľ: ERIK,s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 12.04.2022Dodatok č.1 k RD 202123850  Mäso a mäsové výrobky

Dátum podpísania dodatku 28.03.2022. DodávateľERIK,s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 12.04.2022
                 ZMLUVY   2021

Kúpna zmluva - Školský mliečny program

Číslo zmluvy 03/2021. Dátum podpísania 10.09.2021. Predávajúci: RAJO a.s.Studená 35, 823 55 Bratislava IČO: 31329519. Zmluvu podpísala: Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené: 19.10.2021


Zmluva o dielo : Výmena výdajných okienok a pultov v školskej jedálni

Číslo zmluvy 02/2021, Dátum podpísania zmluvy 07.06.2021. Hodnota diela s DPH 7389,58 €. Zhotoviteľ: Unibuild s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava, konateľ: Ing. Peter Ballók, IČO: 50638696. Zmluvu podpísala: Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 08.06.2021.


Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy : 01/2021, Dátum podpisu dodatku 23.01.2021, Druhá zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469. Zmluvu podpísala: Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne.  Zverejnené dňa 25.01.2021Rámcová dohoda -Základné potraviny

Číslo zmluvy: 04/2021, dátum zverejnenia: 09.12.2021, suma: 24 985,00 €, dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mrazené potraviny, ryby a hydina

Číslo zmluvy: 05/2021, dátum zverejnenia: 09.12.2021, suma: 9 950,00€, dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky

Číslo zmluvy: 06/2021, dátum zverejnenia: 09.12.2021, suma: 14 630,00 €, dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky

Číslo zmluvy: 07/2021 , dátum zverejnenia: 09.12.2021, suma: 12 750,00€, dodávateľ: ERIK,s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda  - Chladená hydina

Číslo zmluvy: 08/2021, dátum zverejnenia: 09.12.2021, suma: 3 544,75 €, dodávateľ: ERIK,s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 

ZMLUVY 2020


Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 

Číslo zmluvy: 012020, dátum zverejnenia: 28.2.2020, dodávateľ:  Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO: 42105536, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve 100011856

Číslo zmluvy: 2/2020, dátum zverejnenia: 28.2.2020, suma:  3%, dodávateľ: STABILITA,d.d.s., a.s., IČO: 36718556, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Dodatok č.3 ku KZ 

Číslo 3/2020, dátum zverejnenia: 7.6.2020, dodávateľ: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO: 42105536, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb DSL Internet 

Číslo zmluvy: 4/2020, dátum zverejnenia: 10.7.2020, suma:  10,50€, dodávateľ:  Orange Slovensko, a.s, IČO: 35697270, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Dodatok č.1 k poistnej zmluve 

Číslo zmluvy: 5/2020, dátum zverejnenia: 11.9.2020, suma: 145,54€, dodávateľ: Kooperativa poisťovňa a Alianz - Slovenská poisťovňa, IČO: 00585441 a 00151700, podpísala:  Marcela Jaselská riaditeľ 


Dodatok k Zmluve o dodávke plynu 

Číslo zmluvy: 6/2020, dátum zverejnenia:29.10.2020, dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel IČO: 35815256, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda -Základné potraviny 

Číslo zmluvy: 7/2020, dátum zverejnenia:12.11.2020, suma: 21411,00 €, dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO:  36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda Mäso a mäsové výrobky 

Číslo zmluvy: 8/2020, dátum zverejnenia: 12.11.2020, suma:  12436,80€, dodávateľ:  ERIK,s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mrazené potraviny, ryby a hydina 

Číslo zmluvy: 9/2020, dátum zverejnenia: 12.11.2020, suma:  8784,88 €, dodávateľ: Bidfood Sloakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO:  34152199, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky

Číslo zmluvy: 10/2020, dátum zverejnenia:  12.11.2020, suma:  11983,00€, dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Chladená hydina

Číslo zmluvy: 11/2020, dátum zverejnenia:  12.11.2020, suma:  4926,90€, dodávateľ:  ERIK,s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO:  36177083, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Chladené ryby 

Číslo zmluvy: 12/2020, dátum zverejnenia: 12.11.2020, suma:  3766,84€, dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO:  34152199, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Poistná zmluva - Súborové poistenie majetku mesta Košice a mestských organizácií a podnikov č.1009900890ZMLUVY 2019


Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu 

Číslo zmluvy: 012019, dátum zverejnenia: 31.1.2019, suma: 45,00€, dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava, IČO: 35815256, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy: 022019, dátum zverejnenia: 7.2.2019, suma:  20,00€, dodávateľ:  Slovak Telekom, a.s., IČO:  35 763469, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Zmluva o odvoze odpadu kategórie 3 

Číslo zmluvy: 2019/0207/063, dátum zverejnenia: 8.2.2019, suma: 4,80€, dodávateľ:  KIA ORA, s.r.o. Dvorkinova 4, 040 22 Košice, konateľ Mgr. Holešková Katarína, IČO: 36207551, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Zmluva o dielo - Výmena podlahovej krytiny v jedálni 

Číslo zmluvy: 042019, dátum zverejnenia: 14.6.2019, suma:  11380,67€, dodávateľ:  EK Plast,s r.o. Palckého 21, 040 01 Košice, štatutár: Ing. Dávid Kyseľ, IČO: 36187402, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni

Číslo zmluvy: 19/41/054/235 , dátum zverejnenia: 22.8.2019, suma:  7083,61€, dodávateľ: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, IČO:  30794536, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - mrazené potraviny

Číslo zmluvy: Z201930184_Z, dátum zverejnenia: 16.10.2019, suma: 9829,99€, dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - hydina

Číslo zmluvy: Z201930177_Z, dátum zverejnenia: 16.10.2019, suma:  4030,00€, dodávateľ:  INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - základné potraviny

Číslo zmluvy: Z201930189_Z, dátum zverejnenia: 16.10.2019, suma:  13198,00€, dodávateľ:  INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36019208, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky 

Číslo zmluvy: Z201930192_Z , dátum zverejnenia: 22.10.2019, suma:  11009,82 €, dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86, 07101 Michalovce, IČO: 36205915, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Výška nájomného v súlade so Štatútom mesta Košice

Číslo zmluvy: dodatok č.3 k zmluve 2600142014 , dátum zverejnenia: 22.10.2019, suma:  1,00€, dodávateľ:  Centrum voľného času , Orgovánová 5, 040 11 Košice, IČO: 35542781, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Kúpna zmluva - Školské mlieko 

Číslo zmluvy: 11/2019, dátum zverejnenia: 22.10.2019 stanovená v súlade s Nariadením vlády SR, dodávateľ: RAJO a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31329519, podpísala: Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky 

Číslo zmluvy: Z201932624_Z , dátum zverejnenia: 6.11.2019, suma:  11630,00 €, dodávateľ:  INMEDIA, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika, IČO:  36019208, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Kúpna zmluva - varný kotol

Číslo zmluvy: Z201932732_Z , dátum zverejnenia: 6.11.2019, suma:  2730,00€, dodávateľ:  Elektroservis VV, s.r.o. Čemerianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, IČO:  44602731, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO 

Číslo zmluvy: 142019 , dátum zverejnenia: 30.12.2019, dodávateľ:  Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 35540419, podpísala:  Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 


ZMLUVY 2018


Dodatok č.1 k zmluve o Zbere odpadov č.03195810331 


Zmluva o dielo - GDPR 

CUBS plus,s.r.o. Masarykova č. 21, 040 01 Košice IČO: 46 943 404 dátum zverejnenia 05.04.2018Zmluva o realizácii súvislej odbornej praxe žiakov SZŠ 
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova17, 040 01 Košice IČO:606 766 


Kolektívna zmluva 
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV KošiceI IČO 42104220 zverejnené 13.04.2018


Zmluva DDS 

Zamestnávateľská zmluva č. 100011856 uzatvorená so spoločnosťou STABILITA d.d.s, a.s. IČO 36718556 dátum zverejnenia 03.05.2018Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v informačnom systéme "Systém pre Správu elektronickej registratúry"  
DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA:Lomtec.com, a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava. IČO : 35795174, Dátum podpisu zmluvy 24.05.2018, Podpísala Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. Dátum zverejnenia 24.05.2018 


Zmluva o dielo Výmena okien 
Druhá zmluvná strana: OBLOK s.r.o. Starosaská 11 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36213977 Zverejnené dňa :13.07.2018 


Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevný internet

Druhá zmluvná strana : Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO 35697270 Zmluva podpísaná 24.07.2018, Podpísala riaditeľka: Marcela Jaselská dátum zverejnenia 31.07.2018Kúpna zmluva - Školské mlieko 
Druhá zmluvná strana: RAJO a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava zastúpený: Mgr Zuzana Stanová ,člen predstavenstva,Drahoslav Bošanský,obchodný riaditeľ, IČO 31329519. Podpísala Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. zverejnené dňa14.09.2018 


Zmluva o poskytnutí služby - zodpovedná osoba Článok 39 GDPR 
, POPIS ZMLUVY: zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov - zodpovedná osoba, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 08.10.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO : 46943404. Podpísala Jaselská Marcela riaditeľka školskej jedálne. Dátum zverejnenia 10.10.2018 


Zmluva o dielo " Výmena okenných konštrukcií a dvernej konštrukcie"  

Druhá zmluvná strana: Setex,s.r.o.Sečovská cesta 16,040 01 Košice,zastúpená Daniel Olekšák-konateľ,IČO:44833041.Zmluvu podpísala Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 22.10.2018Kúpna zmluva - Konvektomat

Kúpna zmluva č.Z201849172_Z vygenerovaná EKS na nákup konvektomatu. Druhá zmluvná strana: EUROGASTROP s.r.o Čergovská 10 08001 Prešov, IČO 44137761. Zmluva zverejnená dňa 23.11.2018Servisná zmluva  
Informačný systém Active Registratúra. Druhá zmluvná strana: Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, Bratislava IČO: 35795174. Podpísala Marcela Jaselská riaditeľka , zverejnené 28.12.2018 


ZMLUVY 2017Zmluva o poskytovaní verejných služieb 


Zmluva školské ovocie na 2017-2018


Zmluva na čipový systém 


Zmluva o dielo - výmena okenných a dverných konštrukcií


Zmluva O poskytovaní služieb správy registratúry a elektronických podaní 


Dodatok č.2 o dlhodobom nájme č.2600142014 


Kúpna zmluva Školské mlieko  


ZMLUVY 2016


Rámcová dohoda Základné potraviny (1)

 


Rámcvoá dohoda Mlieko,mliečne výrobky (1) 


Rámcová dohoda Mrazené potraviny,ryby a hydina 


Zmluva o dielo  


Zmluva -Školské ovocie


2016Dodatok č. 1VO_SJ Juhoslovanská 


Kolektívna zmluva 


Dodatok č. 1 ku KZ 


ZMLUVY 2015


Zmluva o nájme neb.priestorov 


Dodatok č.1 k zmluve č.2600142014 o nájme bebytových priestorov 


Zmluva o poskytovaní služieb PaM 


Zmluva o poskytovaní služieb VO 


Školské ovocie 2015-2016


Zmluva PO+BTS+PZS Jedálen Juhoslovanská_2015