Zápis žiakov

2020/2021

Každý nový školský rok je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni.  ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE  Po jej vyplnení sa k nám Vaša prihláška dostane ihneď a zaevidujeme ju v systéme. Prosím o vyplnenie do konca  augusta.   Zároveň si vytlačte Návratku ( v úvode na stiahnutie) k  online prihláške, ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati poslať do  školskej jedálne. 

Aby  Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť online prihlášku na stravovanie 
  • vytlačiť, vyplniť a podpísať  Návratku, ktorú žiak odovzdá pri nástupe do školy v septembri v školskej jedálni, alebo oskenovať a poslať na : jedalen.prihlaska@gmail.com
  • Prváci a žiaci, ktorí nemajú čip je nutné si ho zakúpiť v cene 1 €. Čip prikladajú stravníci k čítačke pri obede pri výdajnom okienku. Čip neslúži na odhlásenie z obeda.
  • Žiaci dostanú lístok na zaplatenie stravy, ktorý je nutné zaplatiť bezhotovostne do uvedeného dátumu !!! ( žiadam zadávať pri platbe pridelený variabilný symbol )  V prípade nezaplatenej stravy, sa  zablokuje čip a strava nebude vydaná.