Zápis žiakov

2020/2021

Každý nový školský rok je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.8.2020. Po jej vyplnení sa k nám Vaša prihláška dostane ihneď a zaevidujeme ju v systéme. Prosím o vyplnenie najneskôr do 03.09.2020. V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. 

Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť online prihlášku na stravovanie
  • v septembri 2020 vrátiť podpísanú návratku (v prípade použitia online prihlásenia)
  • mať aktívny čip
  • AK SI ŽIAK ZABUDNE ČIP:  je žiak povinný túto skutočnosť zapísať do zošita, ktorý je umiestnený pri čítacom zariadení.