Zápis žiakov

2023/2024

Každý nový školský rok je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni.  ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE  Po jej vyplnení sa k nám Vaša prihláška dostane ihneď a zaevidujeme ju v systéme. Prosím o vyplnenie do konca  augusta.   Zároveň si vytlačte Návratku ( v úvode na stiahnutie) k  online prihláške, ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati poslať do  školskej jedálne. 

Aby  Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť online prihlášku na stravovanie 
  • vytlačiť, vyplniť a podpísať  Návratku, ktorú žiak odovzdá pri nástupe do školy v septembri v školskej jedálni, alebo oskenovať a poslať na : jedalen.prihlaska@gmail.com
  • Prváci a žiaci, ktorí nemajú čip je nutné si ho zakúpiť v cene 1 €. Čip prikladajú stravníci k čítačke ráno po príchode do školy ( na evidenciu účasti na vyučovaní,  čo je jedna z podmienok poskytnutia dotácie na stravu)  a pri obede pri výdajnom okienku. 
  • Žiaci dostanú lístok na zaplatenie stravy MŠ a réžie ZŠ, ktorý je nutné zaplatiť bezhotovostne do uvedeného dátumu !!! . Žiadam rodičov žiakov ZŠ aby si zadali cez banku trvalý príkaz na sumu 8 € na každé dieťa mesačne k 5. dňu. Prosím nezabudnúť zadať pridelený variabilný symbol )