Kontakt

Kde nás nájdete? 

Školská jedáleň

Juhoslovanská 2, Košice

+421 907 772 083

Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne

jedalenjuhoslovanska@gmail.com

číslo účtu:  SK30 5600 0000 0070 3197 4002