O nás

niečo o našej  jedálni

Mnohí určite neviete, že naša jedáleň má právnu subjektivitu, čo znamená, že nepatríme pod žiadnu základnú školu. Práve preto je nevyhnutné, aby ste všetko čo sa týka stravovania  Vašich detí riešili priamo s nami, nie sprostredkovane, lebo by sme neradi obťažovali pani učiteľky, aj bez toho už majú práce vyše hlavy. Viete sa na nás teda obrátiť telefonicky, emailom, alebo  osobne v jedálni. 

V našej jedálni sa stravujú žiaci a zamestnanci Cirkevnej ZŠ s MŠ  sv.Gorazda Juhoslovanská 2 a tiež zo Súkromnej základnej školy pre autistov Juhoslovnská 2 Košice

Stravujú sa u nás aj dôchodcovia mestskej časti Ťahanovce.

Obedy sa podávajú v čase od 11:00 do 14:00 hod.