Prihláška na stravovanie

žiadam vyplniť 

Vyplniť v čo najkratšom termíne

 Aby bolo všetko v poriadku dostanete v mesiaci september návratku (slúži ako potvrdenie online prihlášky) ktorú bude nutné doma podpísať a odovzdať v jedálni (stačí poslať po dieťati). Ďakujeme.


* Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním tohto formuláru súhlasím ako zákonný zástupca so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely vedenia evidencie stravníkov v Školskej jedálni Juhoslovanská 2, Košice v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov