Prihláška na stravovanie

žiadam vyplniť 

Vyplniť v čo najkratšom termíne

 Žiadame vyplniť prihlášku na stravovanie do konca augusta . Zároveň je nutné si vytlačiť Návratku ( v úvode na stiahnutie) Návratka slúži ako potvrdenie online prihlášky ktorú je nutné doma vyplniť, podpísať a odovzdať v jedálni (stačí poslať po dieťati), alebo naskenovať a poslať na jedalen.prihlaska@gmail.com  Ďakujeme.


* Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním tohto formuláru súhlasím ako zákonný zástupca so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely vedenia evidencie stravníkov v Školskej jedálni Juhoslovanská 2, Košice v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov