Diétne stravovanie

Diétne stravovanie

Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje diétne stravovanie, môže sa doniesť strava z domáceho prostredia so súhlasom zriaďovateľa. Obedár musí byť označený menom dieťaťa. Stravu si rodič každé ráno donesie do stravovacej časti, kde sa vedie evidencia o príjme. Do výdaja sa strava uchováva v chladničke. Dieťaťu sa podáva ohriata v mikrovlnej rúre. Nádoby v ktorých rodič donesie stravu sa neumývajú v zariadení, ale po vydaní sa odložia späť do tašky.

Súhlas zriaďovateľa vydáva odd.školstva na základe podanej žiadosti zo strany rodiča.  

K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie