Aktuálne informácie

pre našich stravníkov

OZNAM  PRE  RODIČOV

OD 08.03.2022 do 11.03.2022 sa z dôvodu chýbajúceho personálu v školskej jedálni bude teplý obed variť iba pre deti MŠ a žiakov I. stupňa.  Druhý stupeň dostane suchú stravu ( Balená bageta ). 

Žiadam rodičov, ktorí nebudú mať záujem o suchú stravu pre žiakov II. stupňa, aby obed odhlásili najneskôr ráno do 8:00 hod.  


   16. OKTÓBER SVETOVÝ DEŇ POTRAVY

16.Október bol ako Svetový deň potravy vyhlásený v roku 1979 na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo . Svetová zdravotnícka organizácia si ho začala pripomínať od roku 1981 a uznávaný je vo viac ako 150 krajinách po celom svete.

Každoročne sa poukazuje na problematiku nedostatku a dostupnosti potravín vo svete, kým jedni majú potravy dostatok, iní zomierajú od hladu.

Ľudia by sa mali zamyslieť nad konzumovanou stravou a potravinami neplytvať.

V našej Školskej jedálni si ho pripomenieme spoločným jedálnym lístkom pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice dňa 19.10.2021.


Ponúkame Vám

** POTRAVINOVÚ PYRAMÍDU **


Oznamujeme rodičom

  • Obedy zadarmo skončili 31.7.2021. V novom školskom roku 2021/2022 uhrádza stravné rodič/zákonný zástupca v plnej výške do 5.dňa v mesiaci.

  • Rodič je zároveň povinný dieťa pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda telefonicky alebo SMS .

  • Ranné čipovanie sa ruší. Čip neslúži na odhlasovanie zo stravy.


                                           SVETOVÝ DEŇ MLIEKA      

                                             18.Máj


 Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje vždy tretí májový utorok v a to od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky patria medzi najdôležitejšie a nenahraditeľné zložky plnohodnotnej ľudskej stravy.

Obsahujú všetky tri základné živiny : bielkoviny, tuky a sacharidy, ďalej vitamíny a niektoré minerálne látky. Hlavne však sú dôležitým zdrojom vápnika. Mlieko je akýmsi tekutým vápnikom v pohári.

Mliečne výrobky dodávajú nášmu organizmu 50 - 70% vápnika a od detstva hrajú významnú ochrannú úlohu vo vzťahu k osteoporóze. Preto je nutné konzumovať potraviny s dostatkom vápnika už v detskom veku, kedy ho organizmus dokáže maximálne využiť ( pevnosť a hustotu kostí môžeme ovplyvniť až do veku okolo 25 rokov, kedy prevláda ukladanie vápnika nad jeho odbúravanie ).                                                                                                    

 pridané 17.05.2021


SVETOVÝ DEŇ VODY

22.Marec

                                                                                                                        pridané 19.03.2021


Obedy s dotáciou ÚPSVaR

Obedy pre žiakov ZŠ a posledný ročník MŠ budú naďalej s dotáciou z ÚPSVaR pokračovať zatiaľ do konca šk. roka 2020/2021.  Dotácia na jeden obed je 1,20€

Doplatok k dotácii pre žiakov II. stupňa : 0,03 € na jeden obed.                                                        Doplatok deti posledný ročník MŠ : 0,25 € k strave.

Podmienky poskytnutia dotácie sa nemenia. Informácie v sekcii Pre rodičov


                                                                                                                           pridané dňa 25.01.2021