Aktuálne informácie

pre našich stravníkov

Oznam o vyhlásenej zákazke

Dňa 16.4.2021 bola vyhlásená zákazka "Výmena výdajných okienok a pultov v školskej jedálni"

prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 29.4.2021 do 08:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zverejnené 16.04.2021

SVETOVÝ DEŇ VODY

22.Marec

                                                                                                                        pridané 19.03.2021


Obedy s dotáciou ÚPSVaR

Obedy pre žiakov ZŠ a posledný ročník MŠ budú naďalej s dotáciou z ÚPSVaR pokračovať zatiaľ do konca šk. roka 2020/2021.  Dotácia na jeden obed je 1,20€

Doplatok k dotácii pre žiakov II. stupňa : 0,03 € na jeden obed.                                                        Doplatok deti posledný ročník MŠ : 0,25 € k strave.

Podmienky poskytnutia dotácie sa nemenia. Informácie v sekcii Pre rodičov


                                                                                                                           pridané dňa 25.01.2021