"Obedy zadarmo"

školský rok 2020/2021

  • OBEDY ZADARMO KONČIA 31.7.2021. V novom školskom roku 2021/2022  uhrádza stravné rodič/zákonný zástupca v plnej výške do 5.dňa v mesiaci. 

  • Rodič je zároveň povinný dieťa pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda telefonicky alebo SMS .


Zákon č. 544/2010 Z.z.


Podmienkou poskytnutia štátnej dotácie na obed je:

A) účasť na vyučovaní (označená účasť cez čipový systém )

B) prevzatie obeda v jedálni (označiť odobratie obeda v jedálni na čítačke)

Po splnení týchto dvoch podmienok má dieťa nárok na "obed zadarmo".

OD 1.1.2021 ZMENA - budeme Vás včas informovať.


Prihlasovanie/odhlasovanie


POVINNOSŤOU RODIČA JE ODHLÁSIŤ DIEŤA ZO STRAVY, ak nepríde na vyučovanie, ak nemá záujem o obed. 

Prípadne PRIHLÁSIŤ NA STRAVU, ak bude meškať na vyučovanie (návšteva lekára a pod.

ČIP NESLÚŽI NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STRAVY !!!  


Poplatky za obedy

Štátna dotácia je vo výške 1,20€ na jeden obed

ŽIACI l. STUPŇA 1,15€ - bez doplatku

ŽIACI ll. STUPŇA 1,23€ - doplatok na jeden obed 0,03€, čo je v prepočte 6,00€ na celý školský rok

DETI MŠ  1,45€ - doplatok na jeden obed je 0,25€, čo je v prepočte 25,00€ na školský polrok